Tác giả

Trung Vũ

Administrator

WWW.TRUNGVU.NET (“Trung Vũ chấm Net – Trungvu Blog”) là một webblog cá nhân được hoạt động từ ngày 01/04/2020 và đang được vận hành/phát triển nội dung bởi người sáng lập Trungvu.Mục tiêu chính của blog được thành lập ra là để chia sẻ những thông tin mà người sáng lập biết và muốn chia sẻ. Đồng thời blog luôn hoan nghênh và đón nhận các đóng góp của những thành viên để cung cấp bài viết đa dạng hơn.

Contact Me on Zalo