Thẻ: Anh Thơ

  • Nghệ sĩ Anh Thơ

    Nghệ sĩ Anh Thơ

    Anh Thơ tên thật là Lê Thị Thơ, sinh năm 1976 (cùng tuổi với ca sĩ Trọng Tấn), quê gốc ở thôn Dục Tú, xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.