Cookie

Cũng như nhiều website khác, chúng tôi thiết lập và sử dụng cookie để nâng cao sự cảm thụ của bạn, cũng như duy trì thiết lập cá nhân của bạn… Website của chúng tôi có thể đăng quảng cáo, và trong trường hợp đó có thể thiết lập và truy cập các cookie trên máy tính của bạn và phụ thuộc vào chính sách bảo vệ sự riêng tư của các bên cung cấp quảng cáo.

Tuy nhiên, các công ty quảng cáo không được truy cập vào cookie của chúng tôi. Những công ty đó thường sử dụng các đoạn mã riêng để theo dõi số lượt truy cập của bạn đến website của chúng tôi.

Cookies là gì?

Trong thời gian bạn truy cập website https://trungvu.net, chúng tôi hoặc các nhà tài trợ có thể gửi “cookie” đến máy tính của bạn. Cookie là một mẩu nhỏ thông tin gửi đến trình duyệt Internet từ máy chủ và lưu lại trên ổ cứng.

Cookie không thể đọc thông tin trên ổ cứng của bạn hay thông tin của các cookie được gửi đến bởi các trang Web khác. Cookie vô hại với hệ thống của bạn. Chúng tôi dùng Cookie để thống kê các trang trên website Trungvu.net mà các bạn đã truy cập, và trong lần ghé thăm kế tiếp của bạn, bạn sẽ truy cập những .trang đó nhanh hơn.

Các nhà tài trợ của chúng tôi cũng dùng cookie để chắc chắn về số lượt truy cập của các bạn tới các banner của họ trên Trungvu.net. Các nhà tài trợ có thể dùng thông tin này để thay đổi các chính sách quảng cáo trên Trungvu.net để đạt được hiệu quả cao nhất cho các chương trình của họ (Dựa vào trang có số lượng vào nhiều nhất để đặt banner là 1 ví dụ). Bạn có toàn quyền lựa chọn có cho phép cookie thay đổi thông tin về trình duyệt của bạn hay không.

Bạn cũng có thể chọn từ chối tất cả các cookie được gửi đến. Nếu bạn chọn như vậy có thể một số tính năng của Trungvu.net cũng như các website khác, sẽ không hoạt động tốt.

Cookie là các đoạn văn bản nhỏ dùng để lưu trữ thông tin trên trình duyệt web. Cookie được sử dụng để lưu trữ và nhận thông tin nhận dạng, cũng như thông tin khác trên máy tính, điện thoại và các thiết bị khác. Những công nghệ khác (bao gồm dữ liệu chúng tôi lưu trữ trên trình duyệt web hoặc thiết bị của bạn, thông tin nhận dạng liên quan đến thiết bị của bạn và phần mềm khác) được sử dụng cho các mục đích tương tự. Trong chính sách này, chúng tôi gọi tất cả những công nghệ đó là “cookie”.

Chúng tôi dùng cookie nếu bạn có tài khoản Trungvu.net, sử dụng Sản phẩm của Chúng tôi (bao gồm trang web và ứng dụng của chúng tôi) hoặc truy cập vào các trang web và ứng dụng khác sử dụng Sản phẩm của chúng tôi (chẳng hạn như nút Thích). Nhờ cookie, chúng tôi có thể cung cấp Sản phẩm của trungvu.nét cho bạn, cũng như hiểu được thông tin mà chúng tôi tiếp nhận về bạn, bao gồm cả thông tin về việc bạn sử dụng các trang web và ứng dụng khác, cho dù bạn đã đăng ký hoặc đăng nhập hay chưa.

Chính sách này giải thích cách chúng tôi sử dụng cookie và cung cấp các lựa chọn dành cho bạn. Trừ khi được quy định khác trong chính sách này, Chính sách quyền riêng tư sẽ áp dụng cho việc chúng tôi xử lý dữ liệu thu thập được qua cookie.

Tại sao chúng tôi sử dụng cookie?

Thông qua cookie, chúng tôi có thể cung cấp, bảo vệ và cải thiện Sản phẩm của Trungvu.net, chẳng hạn như bằng cách cá nhân hóa nội dung, điều chỉnh và đo lường quảng cáo, cũng như mang lại trải nghiệm an toàn hơn. Các cookie chúng tôi sử dụng bao gồm cookie theo phiên truy cập (được xóa khi bạn đóng trình duyệt) và cookie cố định (duy trì trên trình duyệt của bạn cho đến khi hết hạn hoặc đến khi bạn xóa chúng). Các cookie chúng tôi sử dụng cũng như cách chúng tôi sử dụng cookie có thể thay đổi theo thời gian trong quá trình cải tiến và cập nhật Sản phẩm của Trungvu.net. Chúng tôi thường dùng các cookie này cho những mục đích sau:

Chúng tôi sử dụng cookie ở đâu?

Chúng tôi có thể đặt cookie trên máy tính/thiết bị của bạn và nhận thông tin lưu trữ trong cookie, khi bạn sử dụng hoặc truy cập vào:

Các Công ty khác có sử dụng cookie liên quan đến Sản phẩm của Trungvu.net không?

Có, các công ty khác sử dụng cookie trên Sản phẩm của Trungvu.net để cung cấp dịch vụ quảng cáo, đo lường, tiếp thị và phân tích cho chúng tôi, cũng như cung cấp một số tính năng và cải thiện dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Ví dụ: nhờ có cookie của các công ty khác mà chúng tôi có thể điều chỉnh quảng cáo bên ngoài Sản phẩm của Trungvu.net cho phù hợp, đo lường hiệu quả và tác dụng của các quảng cáo đó, cũng như hỗ trợ dịch vụ tiếp thị và phân tích. Một vài tính năng trên Sản phẩm của chúng tôi hoạt động nhờ vào cookie của các công ty khác, chẳng hạn như một số tính năng bảo mật, thanh toán và bản đồ. Tìm hiểu thêm về các công ty sử dụng cookie trên Sản phẩm của Trungvu.net.

Các công ty bên thứ ba cũng sử dụng cookie liên quan đến Sản phẩm của Trungvu.net trên trang web và ứng dụng riêng của mình. Để hiểu cách các công ty khác sử dụng cookie, vui lòng xem lại chính sách của họ.

Bạn có thể kiểm soát Thông tin của mình bằng cách nào?

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện nội dung cũng như dịch vụ, mang lại trải nghiệm an toàn hơn, hiển thị cho bạn những quảng cáo hữu ích và phù hợp cả trên lẫn ngoài Sản phẩm của Trungvu.net. Bạn có thể dùng các công cụ được mô tả bên dưới nhằm kiểm soát cách chúng tôi sử dụng dữ liệu để hiển thị cho bạn quảng cáo và nhiều nội dung khác.

0 Reviews ( 0 out of 0 )

Write a Review