Về chúng tôi - Mạng xã hội vũ

Về chúng tôi

Trungvu.net được xây dựng từ code php và phpFox là một phần mềm cộng đồng trực tuyến tự lưu trữ mã nguồn mở cung cấp cho các cá nhân và tổ chức các công cụ để tạo môi trường xã hội trực tuyến. Phần mềm phpFox đi kèm với các tính năng mạng xã hội tiên tiến của các trang web xã hội hàng đầu. Tập lệnh phpFox được tối ưu hóa để trở nên tốt nhất để tạo mạng xã hội hoặc cộng đồng trực tuyến thích hợp với nhiều tính năng xã hội được tích hợp sẵn và phần quản trị toàn diện. Phần mềm cũng hỗ trợ tùy biến để thay đổi theo yêu cầu của người dùng về tính năng.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của Trungvu.net là giúp những người xây dựng cộng đồng và người dùng của họ cùng nhau làm những điều tuyệt vời. Nền tảng công nghệ cập nhật của chúng tôi cho phép các thành viên cộng đồng kết nối, giao tiếp và cộng tác hiệu quả.

Fox
Fox