Trungvu.net – Đây là nội dung trong tờ trình của Bộ Nội vụ gửi Chính phủ dự thảo nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Bộ Nội vụ sẽ hoàn thành sắp xếp, sáp nhập 52 đơn vị hành chính cấp huyện và hơn 1.000 đơn vị hành chính cấp xã trong 3 năm tới.

Theo quy định, tiêu chuẩn của huyện miền núi, vùng cao là dân số 80.000 và diện tích 850 km2 trở lên; huyện đồng bằng là dân số 120.000, diện tích 450 km2. Với xã vùng cao, tiêu chuẩn dân số là 5.000, diện tích từ 50 km2; xã đồng bằng là dân số 8.000, diện tích từ 30 km2.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thành sắp xếp cá đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có đồng thời 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định.

Ngoài ra, những đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định cũng nằm trong diện sắp xếp, sáp nhập từ nay đến năm 2025.

Theo báo điện tử VNExpress, Bộ Nội vụ cho biết, trong 705 đơn vị hành chính cấp huyện hiện nay chỉ có 127 đơn vị (hơn 18%) đáp ứng cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số; cấp xã có 2.438/10.599 đơn vị (23%) đủ 2 tiêu chuẩn.

Hàng trăm huyện không đủ tiêu chuẩn sẽ nằm trong diện sắp xếp gồm: 52 đơn vị có cả hai tiêu chuẩn chưa đạt 70%; 19 đơn vị có cả hai tiêu chuẩn chưa đạt 60%; 453 đơn vị cả hai tiêu chuẩn đạt từ 50% trở lên; 8 đơn vị có cả hai tiêu chuẩn chưa đạt 50%.

Số đơn vị cấp xã phải sắp xếp là 1.037 (chiếm 9,78%) vì có cả hai tiêu chuẩn chưa đạt 70%. Có 506 đơn vị cả 2 tiêu chuẩn chưa đạt 60%; 4.272 đơn vị có cả 2 tiêu chuẩn đạt từ 50% trở lên và 133 đơn vị có cả hai tiêu chuẩn chưa đạt 50%.

Bộ Nội vụ cho hay, việc sắp xếp các đơn vị hành chính ngoài căn cứ vào tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số, còn phải chú trọng đến các yếu tố đặc thù về lịch sử, truyền thống, văn hóa, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý tự nhiên, cộng đồng dân cư và tạo thuận lợi trong quản lý nhà nước, bảo đảm ổn định xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng.

Bộ đề nghị Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc soạn thảo, trình dự thảo nghị quyết theo thủ tục rút gọn đồng thời với quá trình xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019-2021. Đơn vị thuộc diện sắp xếp gồm các huyện, xã có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn; khuyến khích việc sắp xếp các đơn vị hành chính còn lại để giảm số lượng.

Giai đoạn này, toàn quốc đã sắp xếp 21 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.056 đơn vị cấp xã, qua đó giảm được 8 huyện và 561 xã. Việc sắp xếp đơn vị hành chính đã giảm 3.437 cơ quan ở cấp xã và 429 cơ quan cấp huyện; tinh giản 3.595 biên chế cấp xã và 141 biên chế cấp huyện; giảm chi ngân sách giai đoạn 2019-2021 hơn 2.000 tỷ đồng.

0 Reviews ( 0 out of 0 )

Write a Review

Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến Trungvu.net xin gửi về địa chỉ email: trungvux2@trungvu.net; Đường dây nóng: 0969.351.812. hoặc liên hệ