Giải thưởng dịch vụ forex

Dịch vụ khách hàng xuất sắc toàn cầu

Được trao bởi Tạp chí Capital Finance International (CFI.co) 2024


Giải thưởng CFI.co 2024

Nhà cung cấp dịch vụ FX tốt nhất

Trao bởi COLWMA 2024


City of London Wealth Management Awards

Dịch vụ khách hàng forex tốt nhất

Nhận giải thưởng Dịch vụ khách hàng forex tốt nhất của World Finance Forex 2023


Nhận giải thưởng của World Finance Forex 2023

Nhà môi giới forex tốt nhất Châu Âu

Nhận giải thưởng Nhà môi giới forex tốt nhất Châu Âu của World Finance Forex 2023


Nhận giải thưởng của World Finance Forex 2023

Nhà môi giới forex tốt nhất Châu Đại Dương

Nhận giải thưởng Nhà môi giới forex tốt nhất Châu Đại Dương của World Finance Forex 2023

Nhận giải thưởng của World Finance Forex 2023

Nhà môi giới forex tốt nhất Mỹ Latinh

Nhận giải thưởng Nhà môi giới forex tốt nhất Mỹ Latinh của World Finance Forex 2023


Nhận giải thưởng của World Finance Forex 2023

Nhà môi giới forex tốt nhất Trung Đông

Nhận giải thưởng Nhà môi giới forex tốt nhất Trung Đông của World Finance Forex 2023

Nhận giải thưởng của World Finance Forex 2023

Hỗ trợ khách hàng tốt nhất toàn cầu 2023

Được CFI.co trao giải năm 2023


Capital Finance International Magazine (CFI.co)

Nhà cung cấp CFD tốt nhất

Trao giải bởi City of London Wealth Management Awards 2023

City of London Wealth Management Awards

CFD tiền điện tử tốt nhất

Trao bởi Hội chợ tài chính Ai Cập 2022


Hội chợ tài chính Ai Cập

Nhà cung cấp dịch vụ FX tốt nhất

Trao bởi City of London Wealth Management Awards 2022

City of London Wealth
Management Awards

Hỗ trợ khách hàng tốt nhất

Hỗ trợ khách hàng tốt nhất

Trao bởi CFI.co 2022


Capital Finance International Magazine (CFI.co)

Hỗ trợ giao dịch forex tốt nhất

Được Global Forex Awards trao giải năm 2022 – Lĩnh vực bán lẻ forex

Global Forex Awards 2022 — Lĩnh vực bán lẻ forex

Broker đào tạo FX tốt nhất khu vực Trung Đông – Bắc Phi

Được trao giải tại Forex Expo 2021 tại Dubai

Lễ trao giải Forex Expo tại Dubai

Trải nghiệm giao dịch tốt nhất

Trao bởi Ultimate Fintech 2021

Ultimate Fintech

Nhà cung cấp dịch vụ FX tốt nhất

Trao giải bởi City of London Wealth Management Awards 2021

City of London Wealth
Management Awards

Broker có Dịch vụ Khách hàng tốt nhất

Trao giải bởi FX168 vào tháng 12/2020

FX168

Dịch vụ khách hàng tốt nhất toàn cầu

Trao giải bởi Global Business Awards 2020

The European Magazine

Nhà cung cấp dịch vụ FX tốt nhất 2020

Trao giải bởi City of London Wealth Management Awards 2020


City of London Wealth
Management Awards

Dịch vụ khách hàng toàn cầu tốt nhất 2019

Trao bởi Capital Finance International Magazine (CFI.co)


Capital Finance International Magazine (CFI.co)

Nghiên cứu thị trường và Đào tạo toàn cầu tốt nhất 2019

Trao bởi Capital Finance International Magazine (CFI.co)


Capital Finance International Magazine (CFI.co)

Nhà cung cấp dịch vụ FX tốt nhất

Trao bởi City of London Wealth Management Awards 2019


City of London Wealth
Management Awards

Dịch vụ khách hàng forex tốt nhất

Trao bởi Shares Magazine
UK Forex Awards 2018


Shares Magazine

Nghiên cứu thị trường & Đào tạo tốt nhất

Giải thưởng của Capital Finance International Magazine (CFI.co)


Capital Finance International Magazine (CFI.co)

Hỗ trợ giao dịch tốt nhất 2017

Giải thưởng của Capital Finance International Magazine (CFI.co)


Capital Finance International Magazine (CFI.co)

Nhà cung cấp dịch vụ FX tốt nhất 2017

Trao giải bởi Giải thưởng Quản lý Tài sản London 2017


City of London Wealth
Management Awards

Nhà môi giới nổi bật 2016

Dịch vụ khách hàng địa phương tốt nhất 2016


FX168

Hội chợ Đầu tư & Tài chính 2016

Broker tăng trưởng nhanh nhất trong Khu vực Trung cận Đông


Hội chợ Tiền tệ Saudi lần thứ 9

Nhà môi giới nổi bật 2015

Nhà cung cấp công nghệ FX tốt nhất 2015


FX168

Hội chợ & Hội thảo 2014

Nhà cung cấp công nghệ FX tốt nhất 2014


Hội chợ Tiền tệ Saudi lần thứ 6

Hội chợ Đầu tư và Tài chính

Nhà cung cấp công nghệ FX tốt nhất 2014


Hội chợ Đầu tư & Tài chính Q.tế Trung Quốc lần thứ 10

Giải thưởng nhà môi giới forex

Nhà môi giới minh bạch nhất toàn cầu 2023

Được CFI.co trao giải năm 2023


Capital Finance International Magazine (CFI.co)

Nhà môi giới tin cậy nhất toàn cầu 2023

Được CFI.co trao giải năm 2023


Capital Finance International Magazine (CFI.co)

10 nhà môi giới hàng đầu năm 2022

Trao bởi Cộng đồng giao dịch FOLLOWME 2022


Giải thưởng FOLLOWME

Nhà môi giới CFD tốt nhất khu vực Trung Đông – Bắc Phi

Trao bởi Forex Expo Dubai 2022


Forex Expo Dubai 2022

Tài khoản Miễn Swap tốt nhất khu vực Trung Đông – Bắc Phi

Trao bởi Forex Expo Dubai 2022


Forex Expo Dubai 2022

Broker forex toàn cầu của năm

Được Global Forex Awards trao giải năm 2022 – Lĩnh vực bán lẻ forex


Global Forex Awards 2022 — Lĩnh vực bán lẻ forex

Broker tin cậy nhất

Trao bởi CFI.co 2022


Capital Finance International Magazine (CFI.co)

Broker minh bạch nhất

Trao bởi CFI.co 2022


Capital Finance International Magazine (CFI.co)

Nhà môi giới FX tốt nhất Châu Âu

Trao bởi World Finance Forex Awards 2022


World Finance Magazine

Nhà môi giới FX tốt nhất Châu Đại Dương

Trao bởi World Finance Forex Awards 2022


World Finance Magazine

Nhà môi giới FX tốt nhất Mỹ Latinh

Trao bởi World Finance Forex Awards 2022


World Finance Magazine

Nhà môi giới FX tốt nhất Trung Đông

Trao bởi World Finance Forex Awards 2022


World Finance Magazine

Nhà môi giới nổi tiếng nhất năm 2021

Trao bởi Cộng đồng giao dịch FOLLOWME 2021


Các giải thưởng Followme

Chương trình Đối tác liên kết tốt nhất

Trao bởi Smart Vision Investment Expo tại Ai Cập 2021


Smart Vision Investment Expo tại Ai Cập 2021

Broker minh bạch nhất

Được CFI.co trao giải năm 2021


Capital Finance International Magazine (CFI.co)

Broker tin cậy nhất

Được CFI.co trao giải năm 2021


Capital Finance International Magazine (CFI.co)

Broker forex tin cậy nhất toàn cầu

Được Global Forex Awards trao giải năm 2021 — Lĩnh vực bán lẻ


Global Forex Awards 2021 — Lĩnh vực bán lẻ forex

Broker forex toàn cầu của năm

Được Global Forex Awards trao giải năm 2021 — Lĩnh vực bán lẻ


Global Forex Awards 2021 — Lĩnh vực bán lẻ forex

FX Broker tốt nhất Châu Âu

Trao bởi World Finance 2021


World Finance Magazine

FX Broker tốt nhất Châu Đại Dương

Trao bởi World Finance 2021


World Finance Magazine

Tốp 10 broker phổ biến

Trao bởi FOLLOWME 2021


Các giải thưởng Followme

Nhà môi giới forex bán lẻ tốt nhất

Trao bởi Global Forex Awards 2021 — B2B


Global Forex Awards 2021 — B2B

Broker forex toàn cầu của năm

Trao bởi Global Forex Awards


Global Forex Awards 2020

Chương trình Broker Đối tác liên kết Forex tốt nhất châu Âu

Trao bởi Global Forex Awards


Global Forex Awards 2020

Broker tin cậy nhất toàn cầu

Trao bởi CFI.co 2020


Capital Finance International Magazine (CFI.co)

Broker minh bạch nhất toàn cầu

Trao bởi CFI.co 2020


Capital Finance International Magazine (CFI.co)

Broker giao dịch CFD & FX trực tuyến tốt nhất toàn cầu

Trao giải bởi Global Business Awards 2020


The European Magazine

FX Broker tốt nhất Châu Âu năm 2020

Nhận giải của World Finance Magazine
World Finance Forex Awards 2020


World Finance Magazine

FX Broker tốt nhất Châu Đại Dương 2020

Nhận giải của World Finance Magazine
World Finance Forex Awards 2020


World Finance Magazine

Broker tăng trưởng nhanh nhất năm 2019

Trao bởi Mạng giao dịch xã hội FOLLOWME


Các giải thưởng Followme

Broker forex toàn cầu của năm

Trao bởi Global Forex Awards


Global Forex Awards 2019

Nhà môi giới Forex tin cậy nhất Châu Á

Trao bởi Global Forex Awards


Global Forex Awards 2019

Broker tốt nhất

Trao bởi FinTech Age Awards


FinTech Age Awards 2019

FX Broker tốt nhất Châu Âu 2019

Nhận giải của World Finance Magazine
World Finance Forex Awards 2019


World Finance Magazine

FX Broker tốt nhất Châu Đại Dương 2019

Nhận giải của World Finance Magazine
World Finance Forex Awards 2019


World Finance Magazine

FX Broker tốt nhất Châu Âu năm 2018

World Finance Forex Awards 2018


World Finance Magazine

FX Broker xử lý lệnh tốt nhất

Giải thưởng của Shares Magazine
“UK Forex Awards 2017”


Shares Magazine

FX Broker tốt nhất Châu Âu năm 2017

World Finance Forex Awards 2017


World Finance Magazine

Đứng đầu ngành năm 2016

Nhà môi giới vàng tốt nhất 2016


CNFOREX.COM

Đứng đầu ngành năm 2016

Nhà môi giới forex tốt nhất 2016


CNFOREX.COM

Nhà môi giới nổi bật 2015

Dịch vụ khách hàng địa phương tốt nhất 2015


FX168

Giải thưởng nền tảng giao dịch forex

Nền tảng giao dịch forex tốt nhất 2022

Trao bởi Online Money Awards 2022


Online Money Awards

Ứng dụng di động tốt nhất

Trao bởi Hội chợ tài chính Ai Cập 2022


Hội chợ tài chính Ai Cập

Hội chợ Đầu tư Tài chính Quốc tế

Nền tảng giao dịch forex tốt nhất 2015


Hội chợ Đầu tư Tài chính Trung Quốc lần thứ 5

Hội chợ & Hội thảo 2015

Nền tảng giao dịch tài chính tốt nhất 2015


Hội chợ Tiền tệ Saudi lần thứ 8

Triển lãm forex lần thứ 12 Khu vực Trung cận Đông 2013

Nhà cung cấp forex sáng tạo nhất 2013


Tập đoàn ARABCOM

Các thành quả khác

Giải Bạc — Kế hoạch hành động nhân sự Covid-19 — Hoạt động bình thường trong điều kiện bất thường năm 2020

Nhận giải Cyprus HR Awards 2020


Cyprus HR Awards 2020

Đứng đầu ngành theo Tài chính thế giới 100

Xuất sắc trong lĩnh vực tài chính


World Finance 100

Chúng tôi đầu tư vào Con người

Chứng nhận Vàng


Investors in People

Vòng thi đấu bóng đá

Giải Nhì 2014


XM – CitiFX


0 Reviews ( 0 out of 0 )

Write a Review

Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến Trungvu.net xin gửi về địa chỉ email: trungvux2@trungvu.net; Đường dây nóng: 0969.351.812. hoặc liên hệ