Tiểu học Tiến Thịnh

Cơ cấu tổ chức

Họ và tên: Trần Thị Nga

Chức vụ: Giáo viên văn hóa

Điện thoại: 0345133556

Họ và tên: Trần Thanh Hương

Chức vụ: Giáo viên âm nhạc

Họ và tên: Trần Thị Hằng

Chức vụ: Giáo viên Mỹ thuật

 • Đặng Thị Thu Quyên
  • Họ và tên: Đặng Thị Thu Quyên
  • Chức vụ: Thư ký hội đồng
  • Điện thoại: 0972642290
  • Email: quyentienthinh@gmail.com
 • Đỗ Thị Hà
  • Họ và tên: Đỗ Thị Hà
  • Chức vụ: Phó tổ trưởng tổ chuyên biệt
 • Hồ Văn Vinh
  • Họ và tên: Hồ Văn Vinh
  • Chức vụ: Tổ trưởng tổ chuyên biệt
 • Lê Anh Đức
  • Họ và tên: Lê Anh Đức
  • Chức vụ: Chủ tịch
  • Điện thoại: 0986396067
 • Phạm Thị Tâm
  • Họ và tên: Phạm Thị Tâm
  • Chức vụ: Phó Chủ tịch
  • Điện thoại: 0975416379
 • Phạm Thị Tâm
  • Họ và tên: Phạm Thị Tâm
  • Chức vụ: Phó Chủ tịch
  • Điện thoại: 0975416379
 • Lê Anh Đức
  • Họ và tên: Lê Anh Đức
  • Chức vụ: Chủ tịch
  • Điện thoại: 0986396067
 • LÊ THỊ THU HẰNG
  • Họ và tên: LÊ THỊ THU HẰNG
  • Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại: 0975129856
  • Email: Misslehang@gmail.com
 • Lê Anh Đức
  • Họ và tên: Lê Anh Đức
  • Chức vụ: Chủ tịch
  • Email: C1tienthinha-ml@hnaoiedu.vn
 • Phạm Thị Tâm
  • Họ và tên: Phạm Thị Tâm
  • Chức vụ: Phó Chủ tịch
  • Điện thoại: 0975416379
  • Email: C1tienthinha-ml@hanoiedu.vn
 • LÊ ANH ĐỨC
  • Họ và tên: LÊ ANH ĐỨC
  • Chức vụ: Hiệu trưởng
  • Điện thoại: 0989992594
  • Email: mrduchn@gmail.com
 • PHẠM THỊ TÂM
  • Họ và tên: PHẠM THỊ TÂM
  • Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại: 0975416379
  • Email: tamhung2009@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo