WordPress CMS hỗ trợ một số lượng lớn hook sử dụng plugin, chủ đề, v.v. Nhưng khi nó giới hạn bạn thực hiện một số chức năng do kích thước tệp của plugin, các tệp plugin như bản sao lưu, chủ đề hoặc video, v.v. Trong trường hợp đó, bạn đã để tăng giới hạn kích thước tải lên tập tin.

Bài viết hướng dẫn này sẽ thảo luận về cách chúng ta có thể tăng giới hạn kích thước tải lên tệp bằng cách sử dụng function.php, .htaccess, php.ini, nginx.conf (nginx).

Tăng kích thước tải lên tệp tối đa trong WordPress

Bạn có thể tăng giới hạn kích thước tải lên của ứng dụng WordPress bằng nhiều phương pháp khác nhau cho phép bạn tải các tệp lớn lên trang web của mình.

Sử dụng tệp Chức năng Chủ đề function.php

@ini_set( 'upload_max_size', '64M');
 
@ini_set( 'post_max_size', '64M');
 
@ini_set( 'max_execution_time', '300');

Bạn có thể thêm các dòng sau vào tệp function.php để tăng kích thước tệp. Trong lệnh trên, kích thước tệp tối đa là 64MB. Bạn có thể thay đổi giá trị này để tăng giới hạn, chẳng hạn như 512M cho 512MB và 1G cho 1GB.

sử dụng phương thức php.ini

Bạn có thể tăng kích thước tải lên tệp, kích thước bài đăng tối đa, giới hạn bộ nhớ bằng php.ini trong Apache hoặc NGINX. php.ini có thể được đặt trong thư mục gốc của ứng dụng.

upload_max_filesize = 64M
post_max_size = 64M
memory_limit = 512M

Tìm lệnh trên và thay thế nó theo nhu cầu của bạn, như tìm kiếm upload_max_filesize và thay đổi các giá trị như 512M, 1G, v.v.

Sử dụng .htaccess tăng giới hạn kích thước tải lên

Bạn có thể chỉnh sửa tệp gốc .htaccess của trang web và dán đoạn mã sau vào đó. Máy chủ web Apache hỗ trợ tệp này. Tính năng này không có sẵn trên máy chủ nginx.

php_value upload_max_filesize 64M
php_value post_max_size 128M
php_value memory_limit 256M
php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300

Dán các giá trị trên vào tệp .htaccess để tăng giới hạn kích thước tải lên. Thay đổi các giá trị theo nhu cầu của bạn.

Trong khối máy chủ NGINX.

Nếu giới hạn kích thước tệp tăng lên bằng phương thức php.ini hoặc function.php và máy chủ nginx của bạn đã dừng tải lên, bạn có thể thêm mã sau vào khối máy chủ nginx.

Theo mặc định, giới hạn kích thước tệp nginx là 1MB. Bạn có thể tăng giá trị này bằng cách thêm client_max_body_size vào tệp nginx.conf.

Đối với tất cả các khối máy chủ, bạn có thể thêm mã vào khối http của nginx.conf

http {
  ...
  client_max_body_size 100M;
} 

Tăng giới hạn cho một nhóm ứng dụng/web, thay đổi giá trị trong khối máy chủ.

server {
  ...
  client_max_body_size 100M;
}

Tăng giới hạn cho vị trí thư mục cụ thể.

location /uploads {
  ...
  client_max_body_size 100M;
} 

Sau khi thay đổi cài đặt ở trên, bạn có thể khởi động lại hoặc tải lại nginx để tải cấu hình mới.

Tôi hy vọng bạn thích bài viết trên; trong trường hợp có bất kỳ nghi ngờ nào, vui lòng hỏi trong phần bình luận bên dưới.

0 Reviews ( 0 out of 0 )

Write a Review

Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến Trungvu.net xin gửi về địa chỉ email: trungvux2@trungvu.net; Đường dây nóng: 0969.351.812. hoặc liên hệ