Vay tiền bằng thẻ tín dụng: Điều kiện và thủ tục thế nào?

Vay tiền theo thẻ tín dụng là sản phẩm đặc biệt được thiết kế dành riêng cho chủ sở hữu thẻ tín dụng tác ngân hàng. Tuy vậy, để được phê duyệt khoản vay, khách hàng phải đáp ứng được các điều kiện, thủ tục sau.