Tiền điện tử là gì

Vì giá của Bitcoin đã vượt qua mức giá 7.000 USD, nên thế giới giao dịch không thể không chú ý. Mặc dù Bitcoin là đồng tiền điện tử đầu tiên, nhưng nó không phải là duy nhất. Với trên 1.000 loại tiền điện tử sẵn có, tiền điện tử chính xác là gì và nhà giao dịch có thể hưởng lợi như thế nào từ chúng?