5 Cách Kiếm Tiền Uy Tín Trên Sàn Binance

Trading hay Trade coin là hình thức mua bán coin trên các sàn giao dịch để kiếm lợi nhuận, bạn mua khi bạn đoán tương lai coin đó sẽ tăng giá và bạn bán khi bạn cho rằng tương lai coin đó sẽ giảm. Trade coin chỉ diễn ra trong ngắn hạn, có thể là trong ngày, trong một vài tiếng hay thậm chí là vài phút. Và những người tham gia hoạt động mua bán trade coin này được gọi là Trader.