Cần bao nhiêu tiền thì có thể gửi tiết kiệm tại ngân hàng?

Bạn đang có một khoản tiền nhàn rỗi muốn sinh lời nhưng không biết bao nhiêu tiền thì gửi tiết kiệm được? Hãy theo dõi bài viết sau để biết yêu cầu về mức gửi tiết kiệm tại các ngân hàng hiện nay.